Οι calico γάτες


 Marestros

Οι calico γάτες δεν αποτελούν ξεχωριστή ράτσα. Έτσι χαρακτηρίζονται οι γάτες που έχουν έναν συγκεκριμένο συνδυασμό χρωμάτων. Για να χαρακτηριστεί μια γατούλα calico θα πρέπει να φέρει τρία χρώματα μαύρο, άσπρο και πορτοκαλί, όπως και παραλλαγές αυτών π.χ. γκρι, κρεμ... Η κύρια διαφορά τους από τις ταρταρούγες είναι ότι έχουν αυτά τα χρώματα σε μεγάλα ευδιάκριτα κομμάτια ενώ οι ταρταρούγες έχουν μια μίξη αυτών. Τυπικά όσο περισσότερο άσπρο έχει μια γάτα τόσο πιο "συμπαγή" είναι τα μπαλώματα των χρωμάτων. Calico γάτες μπορούμε να βρούμε σε πολλές ράτσες όπως είναι οι περσικές ή manx ή η ιαπωνική bobtail.

Οι calico γάτες κατά κανόνα είναι θηλυκές. Αυτό συμβαίνει για γενετικούς λόγους. Το χρώμα στις γάτες λαμβάνεται από το χρωμόσωμα Χ που μπορεί να προσδώσει μαύρο ή πορτοκαλί. Το λευκό χρώμα προέρχεται από ένα εντελώς ξεχωριστό γονίδιο. Οι θηλυκές γάτες επειδή έχουν δυο χρωμοσώματα Χ μπορούν να έχουν και τα δυο χρώματα μαύρο και πορτοκαλί καθώς και το λευκό και έτσι να δημιουργείται αυτός ο υπέροχος συνδυασμός. Αντίθετα με τις αρσενικές που έχουν χρωμοσώματα ΧΥ και μπορούν να έχουν είτε μαύρο είτε πορτοκαλί χρώμα σε συνδυασμό με το άσπρο.
Υπάρχουν και αρσενικές calico γάτες. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια και αποτελεί χρωμοσωμικη ανωμαλία, οι γάτοι αυτοί φέρουν τρία χρωμοσώματα ΧΧΥ. Συνήθως όταν έχουν τον συνδυασμό Αυτό δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Επίσης πολλές φορές χαρακτηρίζονται και ως ταρταρούγες με άσπρο και είναι σχετικά πιο ευαίσθητες στον καλυκοϊο από τις υπόλοιπες γάτες. Στις παραδόσεις πολλών χωρών θεωρούνται καλότυχες γάτες, ειδικά στην Αμερική είναι γάτες των χρημάτων.