ΟμάδεςΑίματος

Ριπήτ

Πηγή:"CurrentTransfusion Therapy for Anemic Cats" Dr. Urs Giger PD, Dr.Med.Vet., M.S., F.V.H. , et. al. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.


Αν η γάτα σας έχει χάσει αίμα λόγω τραυματισμού,εγχείρησης ή ακόμη και εξ αιτίας των ψύλλων …


Αν η γάτα σας δηλητηριάστηκε ή έχει αιμομπαρτονέλωση…


Αν η γάτα σας έχει ελαττωμένη αιμοποίηση λόγω λευχαιμίας ή χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας…


Είναι δυνατόν να χρειάζεται άμεση μετάγγιση αίματος.Διακρίνουμε τρεις ομάδες αίματος στις γάτες:


την ομάδα αίματος Α, που είναι και η πιο συνηθισμένη
την ομάδα αίματος Β και την ομάδα αίματος ΑΒ, που είναι εξαιρετικά σπάνια.Προσοχή στον …μύθο που επικρατεί ότι η πρώτη μετάγγιση μπορεί να γίνει με …ασφάλεια χωρίς να γνωρίζουμε την ομάδα αίματος της ασθενούς γάτας.
Οι γάτες, σε αντίθεση με τα σκυλιά, εμφανίζουν στο αίμα τους αντισώματα που εξουδετερώνουν την ομάδα αίματος στην οποία… ΔΕΝ ανήκουν.

Οι γάτες που ανήκουν στην ομάδα αίματος Β εμφανίζουν πάρα πολλά αντισώματα εναντίον του αίματος της ομάδας Α και το αδρανοποιούν αμέσως αν τους χορηγηθεί.


Τα αντισώματα αυτά είναι υπεύθυνα για τις θανατηφόρες αντιδράσεις ασυμβατότητας όπως η ισοερυθρόλυση των νεογνών και οι αντιδράσεις κατά την διάρκεια μεταγγίσεων αίματος.


Αίμα ομάδας Α που μεταγγίζεται σε γάτα που ανήκει στη ομάδα Β έχει διάρκεια ζωής λεπτών ή ωρών. Ακόμη και η μετάγγιση 20 σταγόνων αίματος μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο...


Οι γάτες που ανήκουν στην ομάδα αίματος Α εμφανίζουν σχετικά λίγα αντισώματα εναντίον του αίματος της ομάδας Β. Αν τους χορηγηθεί αίμα ομάδας Β ελαττώνεται η διάρκεια της ζωής του αλλά δεν προκαλείται ισοερυθρόλυση των νεογνών.


Επειδή οι γάτες δεν χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούν από μια πρώτη μετάγγιση αίματος για να αναπτύξουν αντισώματα, εμφανίζουν αντιδράσεις ασυμβατότητας ακόμη και στην πρώτη μετάγγιση.Πρέπει να γνωρίζετε την ομάδα αίματος της γάτας σας η οποία θα είναι γραμμένη και στο βιβλιάριο υγείας της… και ας μην χρειαστεί ποτέ.
Αν όμως χρειαστεί μετάγγιση αίματος να ξέρετε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.